0 322 457 97 47      bilgi@eryayazilim.com.tr

Abone Yönetim Bilgi Sistemi

OLGU AYS

Belediyelerin Su idarelerinin kullanabileceği, T.C. yasalarına, mevzuatlarına ve yönetmeliklerine uygun olarak geliştirilen, istendiğinde Gaz, Elektrik abonelerine de uyarlanabilecek bir yapıda tasarlanmıştır.

AYS, aboneler için abone işlemleri, itirazlar, sayaç okuma(El Terminali), tahakkuk, tahsilat(vezne, Gezici vezne, vb.), iş emirlerini kapsar.

Elektronik sayaçlar ile tam entegredir. Gerekli tüm işlemler yapılabilir.

Kuruma yapılacak Başvurular

 • Yeni Tesis,
 • Devir,
 • Kapatma,
 • Açma,
 • Abone Tipi Değiştirme,
 • Tesis İptal,
 • Dondurma,
 • Aktifleştirme
 • AYS2-159x159

Başvuru ekranından yazdırılabilecekler

 • Abone Sözleşmesi,
 • Ödeme Fişi,
 • Depozite İbranamesi,
 • Su Kesme Fişi,
 • Keşif Raporu,
 • Sayaç Açma Listesi,
 • Sayaç Kapatma Listesi,
 • Başvuru Dilekçesi,
 • İptal Dilekçesi
 • osb159x127

Abone ile ilgili işlemler

 • İhbarnameler,
 • Abone Bilgileri,
 • Abone Hareketleri,
 • Sayaç Hareketleri,
 • Ek Ücretler,
 • İş Emirleri,
 • İcra İşlemleri,
 • Abone Mesajları
 • ays

AYS ‘den alabileceğiniz raporlar

 • Dönem icmali,
 • Tüketim indeksi girilen aboneler,
 • Tüketim indeksi girilmeyen aboneler,
 • İptal edilen ihbarnameler,
 • Borçlu aboneler,
 • Tüketim bilgileri,
 • Tahakkuk bordrosu,
 • Tahsilat bordrosu,
 • Tahakkuk- Tahsilat oranları,
 • Kapalı aboneler,
 • Dondurulan aboneler.

Abone Yönetim Bilgi Sisteminden alabileceğiniz sorgular

 • Abone bilgileri,
 • Aboneler,
 • Abone sayıları,
 • Başvurular,
 • Başvuru sayıları,
 • İhbarnameler,
 • İhbarname sayıları,
 • İş emirleri,
 • İş emri sayıları,
 • İcra takipleri,
 • İcra takip sayıları,
 • Sayaçlar,
 • Sayaç sayıları,
 • Sayaç hareketleri,
 • Sayaç hareket sayıları,
 • Raporlar,
 • Rapor sayıları,
 • Taksitlendirmeler,
 • Taksitlendirme sayıları,
 • Kesme işlemleri,
 • Kesme işlem sayıları,
 • Kaçak su kullanımları,
 • Kaçak su kullanım sayıları.