0 322 457 97 47      bilgi@eryayazilim.com.tr

Coğrafi Bilgi Sistemi

OLGU GIS
Olgu Yönetim Bilgi Sistemi (OYBS-MIS) ile tam entegre çalışan GIS modülü ile adres sorgulama, parsel sorgulama, istenilen bina’ ya ait mahalle, sokak, ada, parsel, bağımsız bölüm, resim bilgilerine ulaşabilirsiniz.

GIS modülü, sayısal harita bilgilerini, numarataj bilgilerini ve ilgili faaliyetleri bir arada bulundurur. Coğrafi ve sözel bilgileri bütünleştirme uygulamasıdır.

Veri tabanı Yönetim Sistemi(VTYS) kullanımı ile ODBC bağlantısı özelliğine sahip tüm CAD ve GIS uygulamaları ile veri paylaşabilir.
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), İngilizce Geographical Information Systems (GIS) ifadesinin Türkçeye çevrilmiş hali olup, kullanıcıların çok farklı disiplinlerden olması nedeniyle, bu kavram da değişik şekillerde tanımlanmaktadır.

Genel manada CBS, analizler yapma imkanı sunan ve bu analiz sonuçlarına göre doğru kararlar vermeyi kolaylaştıran bir sistemdir.Özellikle CBS‘nin dünyada konumsal bilgi ile ilgilenen kişi, kurum ve kuruluşlar arasında geniş bir merak uyandırması, gelişmelerdeki hızlı değişiklikler, özellikle ticari beklentiler, farklı uygulama ve fikirler, CBS‘nin standart bir tanımının yapılmasına henüz izin vermemiştir.

gisIICBS, bazı araştırmacılara göre konumsal bilgi sistemlerin tümünü içeren ve coğrafi bilgiyi irdeleyen bir bilimsel kavram, bazılarına göre; konumsal bilgileri dijital yapıya kavuşturan bilgisayar tabanlı bir araç, bazılarına göre de; organizasyona yardımcı olan bir veri tabanı yönetim sistemi olarak nitelendirilmektedir. Buna göre en genel haliyle CBS tanımı aşağıdaki şekildedir;