0 322 457 97 47      bilgi@eryayazilim.com.tr

Kamu-Özel Sektör Entegrasyonu

Olgu MIS web servisleri aracılığı ile kamu ve özel sektöre bilgi gönderir ve bilgi alır. Kamu kuruluşları ve özel sektör arasında entegrasyonu sağlar.


  • UAVT (Ulusal Adres Veri Tabanı)olguEntegrasyon
  • TUİK(Türkiye İstatistik Kurumu)
  • KPS(Kimlik Paylaşım sistemi)
  • KBS(Kamu Hesapları Bilgi sistemi)
  • EKS (Elektronik Kartlı Sayaç-Ön Ödemeli Sayaç)
  • E-İmza
  • Banka-PTT
  • KİOSK