0 322 457 97 47      bilgi@eryayazilim.com.tr

OLGU EBYS


OLGU Elektronik Belge Yönetim Sistemi
Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS), belge yönetimiyle ilgili bütün süreçlerin bilgisayar ortamında yapılmasına olanak sağlayan, OLGU Yönetim Bilgi Sistemi üzerinde çalışan bir uygulamadır.

Belgelerin Elektronik ortamda üretilmesi, dağıtılması, arşivlenmesi ve tasfiye edilmeleri aşamalarını içeren, güvenlik sistemi ile donatılmış, sürekli yenilenen bir sistemdir. 

EBYS Özellikleri?
ISO 15489 Belge yönetimi standardı
TSE 13298 Belge yönetimi standardı
Standart dosya planı genelgesine uygunluk
Devlet arşiv hizmetleri yönetmeliğine uygunluk
Resmi yazışmalarda uygulanacak esas ve usullere uygunluk
Elektronik belge standartları genelgesine uygunluk
e-İmza